Disclaimer

Marcel Kreijne - 28 Oct 2003

Marcel Kreijne en Quandan(www.quandan.nl) besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op hun websites. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Marcel Kreijne en Quandan zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de tips en ideeŽn, aangeboden door Marcel Kreijne en/of Quandan.

In het algemeen dient te worden opgemerkt dat het gebruik van macro's risico's met zich meebrengt. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Marcel Kreijne en/of Quandan zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Marcel Kreijne en/of Quandan geeft geen enkele garantie noch aanvaard enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom bij Marcel Kreijne, Quandan of andere bedrijven en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciŽle privť-doeleinden tenzij voldaan is aan de licentieverplichting voor commercieel gebruik. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Marcel Kreijne en/of Quandan. Het is verboden om dubbel in te loggen op onze websites. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande. Marcel Kreijne en/of Quandan behoudt zich het recht voor om toegang tot haar websites te weigeren en te ontnemen.

Tijdens uw bezoek kan een unieke cookie op uw browser geplaatst worden, maar deze zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u bevatten.

Contactgegevens:
Balans 2
3823 GD AMERSFOORT
Tel. 06-28121462
Fax: 0842-204462
info@quandan.nl

Tip Top 5

Vervolgkeuzelijst bij gegevensvalidatie in formulier
Voorwaardelijk verbergen van rijen en kolommen
Dynamische navigatie met keuzelijst
Lijst van bestandsnamen en hyperlinks maken
Eenvoudige navigatie met keuzelijst