Tip archief

Hieronder volgt een overzicht van de titels en inleidingen van alle reeds verschenen tips:


Tip van de week: Vervolgkeuzelijst bij gegevensvalidatie in formulier

Marcel Kreijne - 06 Jun 2005

Ik ben op zoek naar een handige manier om mijn formulieren op te bouwen. Deze formulieren zijn op gewone werkbladen gebaseerd (dus niet op userforms in vba). De gebruiker moet steeds keuzes maken, waarbij een keuze in het ene veld keuzes in andere velden onmogelijk maakt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de gebruiker hierbij geholpen wordt door in de keuzelijstjes van gegevensvalidatie alleen de opties te tonen die (nog) mogelijk zijn?
[ Volledige tip ]


Tip: Selectiecriteria van AutoFilter zichtbaar maken

Marcel Kreijne - 21 Mar 2005

Kan ik als ik een Automatisch Filter gebruik, en daar een aangepaste waarde heb ingegeven, deze selectie boven het gegevensbereik in beeld krijgen, zodat je kan zien wat deze selectiecriteria zijn? Bij steeds veranderende waarden is dat nl wel handig.
[ Volledige tip ]


Tip: Drieluik 2 van 3: Willekeurige waarden tussen limieten met andere tekens

Marcel Kreijne - 22 Feb 2005

Het tweede deel van de tweede drieluik van Quandan: Weer een tip over het genereren van willekeurige waarden. Dit is een onderwerp waar vaak vragen over gesteld worden. In de eerste tip selecteerden we unieke willekeurige waarden uit een lijst. In deze tip gaan we uit een (mogelijk afwijkende) set tekens willekeurige waarden genereren tussen een minimum en een maximum en eventueel met een afwijkend interval.
[ Volledige tip ]


Tip: Drieluik 1 van 3: Unieke willekeurige waarden selecteren uit een lijst (Bingo, Keno)

Marcel Kreijne - 07 Feb 2005

Opnieuw een drieluik van Quandan: Drie tips op rij over het genereren van willekeurige waarden. Dit is een onderwerp waar vaak vragen over gesteld worden. In deze eerste tip het selecteren van unieke willekeurige waarden uit een lijst (dus zonder herhaling totdat het model weer in de uitgangspositie gezet wordt). In deze tip wordt de lijst van reeds geselecteerde waarden zichtbaar op het werkblad bijgehouden. Dit is bijvoorbeeld een handige methode voor Keno of Bingo!
[ Volledige tip ]


Tip: Scrambled Eggs eh... Scrambled Match! Klutsei of toch Klutsvergelijk?

Marcel Kreijne - 24 Jan 2005

Hoe je het ook maar noemen wilt... in deze tip gaan we woordzoeken, puzzelen, geklutst vergelijken...

Zouden jullie mij kunnen helpen aan een oplossing waarmee ik van een willekeurige lettercombinatie kan controleren of er een woord in de lijst staat dat opgebouwd is uit exact dezelfde letters?

Voorbeeld: ik heb de letter combinatie "ndaanqu". Ergens in de lijst met woorden staat "quandan" dit woord zou dan gevonden moeten worden. Bestaat hier iets voor?
[ Volledige tip ]


Tip: Een grafiek in een cel

Marcel Kreijne - 17 Jan 2005

Wie kan mij vertellen hoe ik een grafiek in een cel kan zetten? Een extra uitdaging daarbij is dat de gegevenstabel letters bevat in plaats van cijfers. Ik vul in verschillende cellen, naast elkaar steeds een van de letters V (Voldoende) T (Twijfelachtig) of O (Onvoldoende) in. Dit zou ik dan graag in een grafiek terug willen zien, in een cel op dezelfde rij.
[ Volledige tip ]


Tip: Opslaan met volgnummer in de bestandsnaam

Marcel Kreijne - 10 Jan 2005

Ik heb een bestand dat in principe altijd met een volgend volgnummer opgeslagen moet worden. Ik zou graag een macro in mijn bestand willen hebben die in de map zoekt naar het hoogste volgnummer van het bestand dat ik op probeer te slaan om het bestand vervolgens op te slaan met het eerstvolgende volgnummer.
[ Volledige tip ]


Tip: Komma-gescheiden bestand (CSV-bestand) maken van selectie

Marcel Kreijne - 04 Jan 2005

Er is op 1 januari ook al een tip verschenen. Voor het geval je die nog niet gezien had: Bijna identieke rijen samenvoegen tot één rij

Ik wil graag een aantal niet aaneengesloten reeksen met cellen exporteren naar een CSV bestand, zoals het voorbeeld hieronder:

Ik zou deze export graag willen uitvoeren via een druk op een knop.
[ Volledige tip ]


Tip: Bijna identieke rijen samenvoegen tot één rij

Marcel Kreijne - 01 Jan 2005

Voor mijn werk genereer ik een aantal gegevens uit het Herkenningsdienst systeem (HKS) van de politie. In kolom A heb ik diverse codes staan. Aan die codes staan de kolommen B, C, D en E gekoppeld, dus de waarden van een rij horen bij elkaar. Deze gegevens worden getrokken uit een andere database. Normaal gesproken zijn de codes in kolom A allemaal uniek. Echter soms zijn er in de andere database meerdere waardes bij E. Deze database levert dan de gegevens in meerdere rijen aan. De rijen zijn dan identiek op kolom E na. Wij willen nu graag dat er weer 1 rij komt maar dat de gegevens uit E achter elkaar worden gezet. Dus F, G en H gevuld met de dubbele waarden uit kolom E. Hoe kunnen we dit bereiken?
[ Volledige tip ]


Tip: Omcoderen van een lijst / Dubbelen verwijderen

Marcel Kreijne - 25 Dec 2004

De oplossing van deze vraag is zowel te gebruiken voor de vraag zelf (het verwijderen van dubbele rijen) als voor het omcoderen van lijsten. Zeker dit laatste is rondom de jaarwisseling weer heel handig bij menige administratieve wijziging...

Ik heb een lijst waarin een X, Y en Z waarde staan met daarbij een unieke ID. Nu wil het geval dat er meerdere ID's in de lijst kunnen staan voor dezelfde combinatie van een X, Y en Z waarde. Hoe kan ik de dubbel geidentificeerde rijen verwijderen zodat er voor een X, Y, Z combinatie maar één ID in de lijst staat? Vervolgens wil ook graag in een andere lijst (waarin de verwijderde dubbele ID's ook voorkomen) de verwijderde ID's vervangen door de overgebleven ID. Hoe kan ik handig doen?
[ Volledige tip ]


Tip: Variabel verwijzen naar werkbladen

Marcel Kreijne - 13 Dec 2004

Ik heb een flink aantal werkbladen in mijn bestand. Op ieder werkblad staan gegevens van een bepaalde persoon. Ik zou graag op het werkblad Blad1 alle informatie verzamelen in een soort index. Hiervoor wil ik de waarden uit cel B2 uit alle werkbladen onder elkaar krijgen zonder dat ik alle verwijzingen zelf moet maken. Een verwijzing maken met =Blad2!B2 lukt wel, maar ik wil deze verwijzing dus niet voor ieder blad zelf in moeten voeren. Ik heb op allerlei manieren geprobeerd om de formule te kopiëren, door te voeren, ik heb het met $ tekens geprobeerd maar niks lukt.
[ Volledige tip ]


Tip: Grafiek met gestapelde kolom

Marcel Kreijne - 06 Dec 2004

Het lukt mij niet om een juiste grafiek met gestapelde kolommen te maken. Ik wil graag een grafiek met twee kolommen. De eerste kolom heeft een deel van 50 en dan een deel van 10 (bij elkaar 60). De tweede kolom is 25 bij elkaar en betstaat uit een deel van 15, een van 9 en een van 1. Alle vijf de delen wil ik een andere kleur geven.
[ Volledige tip ]


Tip: Tab-richting niet horizontaal maar vertikaal (of willekeurig)

Marcel Kreijne - 29 Nov 2004

Bij een beveiligd blad kun je met de [Tab]-toets snel naar de onbeveilgde cellenom gegevens in te vullen. De beweging van de [Tab]-toets gaat altijd in de richting van de rij (links naar rechts). Soms is dat erg onhandig. Liever zou je met de [Tab]-toets van boven naar beneden willen gaan langs de onbeveiligde cellen. [Shift]+[Tab] is geen oplossing want die gaat van rechts naar links. Voor de [Enter]-toets kun je de richting wel instellen (helaas niet alleen langs de onbeveiligde cellen). Is het mogelijk de richting van de [Tab]-toets te wijzigen in de richting van boven naar beneden ?
[ Volledige tip ]


Tip: Controleren of een reeksnaam bestaat

Marcel Kreijne - 22 Nov 2004

Het is een goed gebruik om in macro's naar cellen te verwijzen door aan deze cellen een reeksnaam toe te wijzen, en vervolgens in de macro naar de reeksnaam te verwijzen in plaats van naar de cellen zelf. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat de macro het spreadsheet verknoeit als (door verdere ontwikkeling van het spreadsheet) de cellen verplaatst zijn. Maar hoe kom je er nu achter of de door de macro verwachtte reeksnaam ook werkelijk bestaat?
[ Volledige tip ]


Tip: Dynamische opmerkingen maken

Marcel Kreijne - 25 Oct 2004

Mijn spreadsheet bevat een grote tabel, waarin in de 5e t/m 22e kolom identieke opmerkingen heb geplaatst op basis van een lijst op een ander werkblad met codes en omschrijvingen. Doordat de grote tabel inmiddels 500 regels lang is, heb ik dus 9000 opmerkingen van een flink formaat in mijn bestand staan. Onder andere door deze opmerkingen is het bestand ongeveer 10MB groot. Dit bestand wordt in veelvoud (>10) verstuurd, waardoor deze bestandsomvang onhandelbaar is. Is er een mogelijkheid om de opmerkingen niet permanent in het bestand te hebben, maar deze door een macro te laten genereren op het moment dat deze getoond moet worden?
[ Volledige tip ]


Tip: Bestandsnaam afhankelijk van celwaarden

Marcel Kreijne - 18 Oct 2004

Ik wil graag dat een bestand automatisch opgeslagen wordt onder de naam die samengesteld wordt uit de waarden van bepaalde cellen? Bijvoorbeeld als cel A1 de waarde 500 bevat, cel B1 de waarde 40 en cel C1 de tekst Aardappelen, dat het bestand dan opgeslagen wordt als 500_40_Aardappelen.xls. Hopelijk kan het dan ook nog zo, dat de naam volgens de bovenstaande methode standaard voorgesteld wordt door Excel, maar dat de gebruiker dit nog aan kan passen als hij dat wil.
[ Volledige tip ]


Tip: Transponerende verwijzingen

Marcel Kreijne - 30 Aug 2004

De vraag die in de afgelopen drie tips centraal heeft gestaan in het drieluik (1, 2 en 3) over het maken van een schoolrapport, is de aanleiding voor deze tip over het maken van transponerende koppelingen. In de situatie van het schoolrapport was dit niet de meest optimale oplossing, vandaar dat daarvoor andere oplossingen gegeven zijn. Maar in andere situaties kan het zeer wenselijk zijn dat een koppeling een regel naar beneden verwijst als de formule naar rechts gekopieerd wordt, of een kolom naar rechts verwijst als de formule naar beneden gekopieerd wordt. In deze tip wordt uitgelegd hoe dat bereikt kan worden.
[ Volledige tip ]


Tip: INDEX en VERGELIJKEN: een logische combinatie (drieluik: 3 van 3)

Marcel Kreijne - 23 Aug 2004

Ik heb een werkmap aangemaakt met cijferlijsten. Per vak per leerling wordt een gemiddelde uitgerekend, dat het rapportcijfer zal zijn. Ik heb dus per leerlingen horizontaal alle vakken en gemiddelden op één werkblad staan. Nu wil ik binnen mijn werkmap een schoolrapport per leerling maken. Helaas staan de gegevens in het rapport verticaal gerangschikt en staan de gemiddelden op het eerste werkblad horizontaal. Ik dacht de oplossing te kunnen vinden bij Plakken Speciaal, Transponeren, maar wanneer ik hier voor koppeling kopiëren kies, kan ik niet Transponeren. Is er een andere mogelijkheid om dit snel en EENVOUDIG te doen, of moet ik mijn idee uit mijn hoofd zetten?

Deze vraag is aan de vraag steller met drie alternatieve methoden uitgelegd, waaruit hij zelf de prettigste kon kiezen. Alle drie de methoden worden in een drieluik van tips gepresenteerd op de site. In dit derde deel komt de functie INDEX aan bod, gecombineerd met de functie VERGELIJKEN. De twee voorgaande delen van het drieluik zijn: VERT.ZOEKEN en VERGELIJKEN: veel stabieler (drieluik: 1 van 3) en HORIZ.ZOEKEN en VERGELIJKEN: veel stabieler (drieluik: 2 van 3)
[ Volledige tip ]


Tip: HORIZ.ZOEKEN aangevuld met VERGELIJKEN: veel stabieler (drieluik: 2 van 3)

Marcel Kreijne - 16 Aug 2004

Ik heb een werkmap aangemaakt met cijferlijsten. Per vak per leerling wordt een gemiddelde uitgerekend, dat het rapportcijfer zal zijn. Ik heb dus per leerlingen horizontaal alle vakken en gemiddelden op één werkblad staan. Nu wil ik binnen mijn werkmap een schoolrapport per leerling maken. Helaas staan de gegevens in het rapport verticaal gerangschikt en staan de gemiddelden op het eerste werkblad horizontaal. Ik dacht de oplossing te kunnen vinden bij Plakken Speciaal, Transponeren, maar wanneer ik hier voor koppeling kopiëren kies, kan ik niet Transponeren. Is er een andere mogelijkheid om dit snel en EENVOUDIG te doen, of moet ik mijn idee uit mijn hoofd zetten?

Deze vraag is aan de vraag steller met drie alternatieve methoden uitgelegd, waaruit hij zelf de prettigste kon kiezen. Alle drie de methoden worden in een drieluik van tips gepresenteerd op de site. In dit tweede deel komt de functie HORIZ.ZOEKEN aan bod, aangevuld met de functie VERGELIJKEN om de zwakke plekken van de functie HORIZ.ZOEKEN op te vangen. Het voorgaande deel van het drieluik is: VERT.ZOEKEN en VERGELIJKEN: veel stabieler (drieluik: 1 van 3). Volgende week zal het derde en laatste deel van de drieluik verschijnen.
[ Volledige tip ]


Tip: VERT.ZOEKEN aangevuld met VERGELIJKEN: veel stabieler (drieluik: 1 van 3)

Marcel Kreijne - 09 Aug 2004

Ik heb een werkmap aangemaakt met cijferlijsten. Per vak per leerling wordt een gemiddelde uitgerekend, dat het rapportcijfer zal zijn. Ik heb dus per leerlingen horizontaal alle vakken en gemiddelden op één werkblad staan. Nu wil ik binnen mijn werkmap een schoolrapport per leerling maken. Helaas staan de gegevens in het rapport verticaal gerangschikt en staan de gemiddelden op het eerste werkblad horizontaal. Ik dacht de oplossing te kunnen vinden bij Plakken Speciaal, Transponeren, maar wanneer ik hier voor koppeling kopiëren kies, kan ik niet Transponeren. Is er een andere mogelijkheid om dit snel en EENVOUDIG te doen, of moet ik mijn idee uit mijn hoofd zetten?

Deze vraag is aan de vraag steller met drie alternatieve methoden uitgelegd, waaruit hij zelf de prettigste kon kiezen. Alle drie de methoden worden in een drieluik van tips gepresenteerd op de site. In dit eerste deel komt de functie VERT.ZOEKEN aan bod, aangevuld met de functie VERGELIJKEN om de zwakke plekken van de functie VERT.ZOEKEN op te vangen. Volgende week zal het tweede deel van de drieluik verschijnen, en over twee weken het derde en laatste deel.
[ Volledige tip ]


Tip: Autofilter via macro op beveiligd werkblad

Marcel Kreijne - 02 Aug 2004

Ik heb een bestand waarin ik met macro's (die achter knoppen hangen) een lijst filter voor de gebruikers van het bestand. Het werkblad is beveiligd. In Excel 97 werkte dit zonder problemen, maar sinds we overgeschakeld zijn op Office 2003 krijg ik de foutmelding dat er geen filter ingesteld kan worden op een beveiligd werkblad. Kun je me helpen?
[ Volledige tip ]


Tip: Werkbladnaam gelijk maken aan waarde van een cel

Marcel Kreijne - 26 Jul 2004

Ik heb een spreadsheet met veel verschillende werkbladen. Nu wil ik graag dat de naam van het werkblad hetzelfde is als de waarde/inhoud van een cel op dat werkblad.
[ Volledige tip ]


Tip: Tellen van het aantal unieke waarden in een reeks

Marcel Kreijne - 19 Jul 2004

Ik ben op zoek naar een formule die het aantal verschillende waarden in een bepaalde reeks oplevert. Heeft Excel hier een formule voor?
[ Volledige tip ]


Tip: Een samenvatting maken van diverse werkmappen

Marcel Kreijne - 12 Jul 2004

Ik heb een kleine administratie met excelfactuur bestanden. Nu wil ik een functie maken waarmee ik uit een vast veld in elke factuur de waarde kan laten importeren en optellen in een nieuw excelbestand. Vervolgens wil ik van deze gegevens totalen en gemiddelden kunnen laten uitrekenen. Hoe kan ik dit bereiken?
[ Volledige tip ]


Tip: Een No-PageBreaks reeks op een werkblad... kan dat?

Marcel Kreijne - 05 Jul 2004

Ik zou graag een 6-tal regels bij elkaar houden tijdens het afdrukken, dus zo dat alle 6 regels op de 1e pagina, of indien er een of meer regels niet op de eerste pagina passen dan alle 6 de regels op de 2e pagina. Dit dient excel per printopdracht dan steeds automatisch opnieuw te bepalen. In het afdrukgebied boven die bewuste 6 regels wordt steeds een willekeurig aantal regels verborgen met een filter. Hierdoor wisselt hetaantal af te drukken regels steeds per printopdracht. Meestal past alles nog keurig op 1 pagina, maar soms worden er minder regels onderdrukt en wil ik een deel naar de 2e pagina schuiven. In dat laatste geval wil ik dus persé dat de bewuste 6 regels bij elkaar blijven. Is dat mogelijk?
[ Volledige tip ]


Tip: Samenvoegen van Excel-bestanden

Marcel Kreijne - 28 Jun 2004

Ik wil in 1 keer alle tabbladen uit meerdere geopende excel bestanden samenvoegen in één excel bestand. Is dat mogelijk?
[ Volledige tip ]


Tip: Gegevensvalidatie mogelijk op basis van een lijst op een ander werkblad of zelfs in een ander bestand?

Marcel Kreijne - 21 Jun 2004

Ik heb aan een cel een keuzelijst gekoppeld met behulp van Data/Valideren/Keuzelijst. Als bron van de keuzelijst gebruik ik een aantal cellen in een kolom. Deze cellen moeten van Excel kennelijk in hetzelfde werkblad staan, want als ik naar een ander werkblad probeer te verwijzen krijg ik de foutmelding "U mag geen verwijzingen naar andere werkbladen of werkmappen gebruiken voor Gegevensvalidatie criteria." Is het mogelijk voor de bron een cellenbereik van een ander werkblad te gebruiken?
[ Volledige tip ]


Tip: Lijst van unieke waarden

Marcel Kreijne - 14 Jun 2004

In een kolom van mijn werkblad komen verschillende tekstwaarden voor. Deze waarden kunnen elk meerdere keren voorkomen (over de verschillende rijen van mijn werkblad) en er staan ook lege cellen tussen. Ik wil graag op een ander werkblad een lijst hebben van alle verschillende waarden van deze kolom, maar dan uniek (elke waarde één keer) en zonder de blanco's. Deze waarden moeten ook in de oorspronkelijke volgorde blijven en staan dus niet gesorteerd worden.
[ Volledige tip ]


Tip: EK 2004 vraag: Rangorde binnen poule tonen

Marcel Kreijne - 07 Jun 2004

Bij het bouwen van een poule bestand in Excel voor het EK 2004 loop ik tegen het probleem aan dat ik graag de standen binnen de poule gesorteerd op rangorde wil presenteren. Ik heb een tabel met de wedstrijden per poule, waarnaast ik een tabel wil hebben van de landen op volgorde van gespeelde wedstrijden, wedstrijdpunten, doelsaldo, doelpunten voor en daarachter het aantal gespeelde wedstrijden, de wedstrijfpunten, het doelsaldo en de doelpunten voor en tegen.
[ Volledige tip ]


Tip: Voorwaardelijke som (SOM.ALS) met meerdere voorwaarden

Marcel Kreijne - 01 Jun 2004

Ik wil graag in Excel bedragen optellen die aan twee voorwaarden moeten voldoen. Ik heb drie kolommen; in kolom A staan namen, in kolom B staan codes en in kolom C staan bedragen. Nu wil ik alle bedragen opgeteld hebben die aan twee voorwaarden voldoen: één voorwaarde in kolom A en één voorwaarde in kolom B. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Met somproduct lukt het me niet.
[ Volledige tip ]


Tip: Lijst van bestandsnamen en hyperlinks maken

Marcel Kreijne - 05 Apr 2004

Ik wil van een lijst bestanden vanuit de verkenner in een keer de bestandsnamen kopiëren naar een excelbestand, zodat ik daarin een archief kan opbouwen met per bestand naam met aanvullende gegevens en een link naar de betreffende bestanden. Hoe doe ik dat? Per bestand in verkenner F2 en dan Ctrl-C en dan naar bestand in excel Ctrl-V doen, is mij bekend, maar dat is voor mij bij 5.500 foto's geen optie.
[ Volledige tip ]


Tip: Tekstbestanden maken en versturen

Marcel Kreijne - 29 Mar 2004

Ik wil uit een excel bestand een aantal tekst-bestanden samenstellen. In cel A1 bevindt zich de naam van het eerste bestand, in cel B1 bevindt zich het email-adres van de persoon die het bestand moet ontvangen en in kolom C bevind zich een (variabel) aantal tekstvelden die in het bestand moeten worden opgenomen. Alle rijen in kolom C zijn gevuld tot precies boven de volgende reeks die wederom in kolom A begint met de volgende bestandsnaam met op de zelfde regel in kolom B het nieuwe email-adres. Op deze manier probeer ik ca. 90 bestanden naar verschillende mensen te sturen. De ene keer bevat kolom C 1 regel, de andere keer meer dan 100 regels. Heb je enig idee hoe ik dit zou kunnen aanpakken?
[ Volledige tip ]


Tip: Voorwaardelijk verbergen van werkbladen

Marcel Kreijne - 22 Mar 2004

Ik heb een bestand dat naar verschillende mensen gestuurd zal worden. Zij dienen echter gebruik te maken van verschillende werkbladen. Ik wil de werkbladen dus voorwaardelijk kunnen verbergen. Bijvoorbeeld door in cel B2 van het betreffende werkblad via een ALS-vergelijking "HIDE_SHEET" te laten verschijnen, waardoor net als in de tip Voorwaardelijk verbergen van rijen en kolommen de macro getriggerd wordt om het werkblad te verbergen. Ik heb het zelf geprobeerd dit te realiseren aan de hand van de genoemde tip, maar dit is me helaas niet gelukt.
[ Volledige tip ]


Tip: Dynamische pagina einden

Marcel Kreijne - 15 Mar 2004

Is het mogelijk om automatisch een pagina einde aan te brengen in een rij als de waarde van een cel in een bepaalde kolom anders is dan de waarde van de cel erboven?
[ Volledige tip ]


Tip: Macro's en functies kopiëren naar eigen bestand

Marcel Kreijne - 10 Mar 2004

Ik zie veel stukjes code op deze site staan. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik het zo in mijn spreadsheet opneem dat het ook gaat werken?
[ Volledige tip ]


Tip: Een deel van het formule-resultaat met andere opmaak (workaround)

Marcel Kreijne - 06 Feb 2004

Met behulp van een formule stel ik een zin samen die als resultaat van de formule in mijn werkblad te zien is. In deze zin staat onder andere een bedrag. Ik wil dit bedrag graag accentuëren met een andere opmaak. Kan dit?
[ Volledige tip ]


Tip: Dynamische gegevenstabel overnemen uit ander bestand

Marcel Kreijne - 27 Jan 2004

Ik wil graag een tabel uit een spreadsheet overnemen in een andere spreadsheet, maar dan zo dat de gegevens bijgewerkt blijven worden als het oorspronkelijke gegevensbestand wijzigt. Bijkomend probleem is dat de omvang van het gegevensbestand wisselt.
[ Volledige tip ]


Tip: Een webpagina raadplegen in VBA

Marcel Kreijne - 14 Jan 2004

Ik wil graag een webpagina opvragen in VBA, zodat de text van de webpagina in een variabele komt te staan. Is dat mogelijk?
[ Volledige tip ]


Tip: Met [Tab] door de invoervelden springen

Marcel Kreijne - 31 Dec 2003

Kun je me uitleggen hoe ik ervoor kan zorgen dat ik met [Tab] van het ene invoerveld naar het andere invoerveld kan springen, zonder alle cellen daar tussenin eerst te selecteren, terwijl dat geen invoer velden zijn? Dit zou de invoer van gegevens in mijn spreadsheet veel sneller doen verlopen.
[ Volledige tip ]


Tip: Voorwaardelijk verbergen van rijen en kolommen (2)

Marcel Kreijne - 29 Dec 2003

Naar aanleiding van de tip 'Voorwaardelijk verbergen van rijen en kolommen' heb ik een vraag. Ik wil graag met een knop deze functie in kunnen schakelen en ook met een knop weer uit kunnen schakelen. Hoe kan ik daar voor zorgen?
[ Volledige tip ]


Tip: Dynamische navigatie met keuzelijst (2)

Marcel Kreijne - 29 Dec 2003

Naar aanleiding van de tip 'Dynamische navigatie met keuzelijst' heb ik een vraag. Ik zou graag willen dat het huidige werkblad weergegeven wordt in de keuzelijst zodra het werkblad geselecteerd wordt. Dus de keuzelijst op 'Blad1' staat standaard op 'Blad1' en de keuzelijst op 'Blad2' staat standaard op 'Blad2'. Hoe kan ik daar voor zorgen?
[ Volledige tip ]


Tip: Cellen beveiligen tegen wijzigingen

Marcel Kreijne - 28 Dec 2003

We houden de gegevens van ons bedrijf bij in een ingewikkelde, maar netjes opgemaakte spreadsheet. Nu ben ik laatst een hele tijd bezig geweest om alle cellen na te lopen op 'verminkingen' die door andere gebruikers aangebracht zijn op plaatsen waar dat niet zou moeten kunnen. Is er een mogelijkheid om bepaalde cellen te beveiligen terwijl de gegevens in andere cellen wel bewerkt kunnen worden? We gebruiken Excel 2000 en Excel 98 door elkaar, dus het moet op beide versies werken.
[ Volledige tip ]


Tip: "Lege" cellen niet als nullen tekenen in grafieken

Marcel Kreijne - 25 Dec 2003

Ik heb een ALS-formule in een cel staan die een lege cel oplevert als het resultaat van de vergelijking 'onjuist' is: =ALS(voorwaarde;WaardeIndienWaar;""). Als ik vervolgens een lijngrafiek maak van de reeks waarin deze lege cel voorkomt, dan wordt er in de grafiek een lijn getekend naar de waarde 0 (nul), zelfs als de optie 'lege cellen niet tekenen' ingeschakeld is. Kennelijk zorgt het feit dat er een formule in de cel staat ervoor dat de cel als 'niet leeg' gezien wordt. Is er ergens een formule die er voor zorgt dat er geen punt getekend wordt bij een lege cel?
[ Volledige tip ]


Tip: Voorwaardelijk verbergen van rijen en kolommen

Marcel Kreijne - 24 Dec 2003

Ik wil dat bepaalde rijen en kolommen in mijn spreadsheet onder bepaalde voorwaarden verborgen worden. Is dat mogelijk?
[ Volledige tip ]


Tip: Bestandsnaam in een cel (2)

Marcel Kreijne - 24 Dec 2003

Ik wil graag de bestandsnaam van mijn spreadsheet in een cel tonen in de spreadsheet. Heeft Excel daar een functie voor? De enige mogelijkheid die ik kan vinden is het plaatsen van de bestandsnaam in de voettekst, maar in een cel moet het toch ook mogelijk zijn?
[ Volledige tip ]


Tip: Bestandsnaam in een cel (1)

Marcel Kreijne - 22 Dec 2003

Ik wil graag de bestandsnaam van mijn spreadsheet in een cel tonen in de spreadsheet. Heeft Excel daar een functie voor? De enige mogelijkheid die ik kan vinden is het plaatsen van de bestandsnaam in de voettekst, maar in een cel moet het toch ook mogelijk zijn?
[ Volledige tip ]


Tip: Massaal wijzigen van opmerkingen

Marcel Kreijne - 11 Dec 2003

Ik heb een Excel bestand waarin veel opmerkingen toegevoegd zijn om de gebruiker te informeren over het werken met het bestand. Nu wil ik graag de naam van de auteur die in de opmerkingen staat wijzigen. Hoe kan ik dat het beste doen?
[ Volledige tip ]


Tip: Cellen optellen op basis van de cel-opmaak

Marcel Kreijne - 08 Dec 2003

Ik heb een hele lijst met gegevens in Excel staan. Op één kolom heb ik met behulp van Voorwaardelijke Opmaak ingesteld dat cellen onder bepaalde omstandigheden een andere kleur moeten krijgen. Nu vraag ik me af hoe ik het makkelijkste cellen kan optellen op basis van de cel-opmaak.
[ Volledige tip ]


Tip: Dynamische navigatie met keuzelijst

Marcel Kreijne - 07 Dec 2003

In mijn Excel bestand dat uit meerdere werkbladen bestaat wil ik graag een navigatie aanbengen in de vorm van een keuzelijst op ieder werkblad. Het is de bedoeling dat het geselecteerde werkblad getoond wordt zodra er een keuze uit de lijst gemaakt is. Is dit mogelijk en zo ja, hoe?
[ Volledige tip ]


Tip: Vorige - Volgende navigatie met knoppen

Marcel Kreijne - 30 Nov 2003

In mijn Excel bestand dat uit meerdere werkbladen bestaat wil ik graag een navigatie aanbengen in de vorm van knoppen waarmee je naar het vorige of het volgende werkblad kunt gaan. Is dit mogelijk en zo ja, hoe?
[ Volledige tip ]


Tip: Vorige - Volgende navigatie met afbeeldingen

Marcel Kreijne - 29 Nov 2003

In mijn Excel bestand dat uit meerdere werkbladen bestaat wil ik graag een navigatie aanbengen in de vorm van plaatjes waarmee je naar het vorige of het volgende werkblad kunt gaan. Is dit mogelijk en zo ja, hoe?
[ Volledige tip ]


Tip: Eenvoudige navigatie met keuzelijst

Marcel Kreijne - 28 Nov 2003

In mijn Excel bestand dat uit meerdere werkbladen bestaat wil ik graag een navigatie aanbengen in de vorm van een keuzelijst op ieder werkblad. Het is de bedoeling dat het geselecteerde werkblad getoond wordt zodra er een keuze uit de lijst gemaakt is. Is dit mogelijk en zo ja, hoe?
[ Volledige tip ]


Tip: Kan het niet in één formule?

Marcel Kreijne - 26 Nov 2003

In mijn Excel-bestand heb ik een kolom met bedragen exclusief BTW en een kolom met BTW percentages. Om het totale BTW bedrag te berekenen, vermenigvuldig ik eerst in een aparte kolom ieder netto bedrag met het bijbehorende BTW percentage. Daarna tel ik deze op. Dit werkt op zich wel, maar je zou toch zeggen dat dit ook zonder de tussenstap zou moeten kunnen?
[ Volledige tip ]


Tip: Help! Het spookt in mijn Excel-bestand!

Marcel Kreijne - 24 Nov 2003

Als ik een bepaald Excel bestand open, krijg ik de vraag of ik de koppelingen wil bijwerken. Ik weet absoluut zeker dat er geen koppelingen naar andere bestanden in mijn Excel bestand zitten, maar hoe maak ik dat Excel wijs?
[ Volledige tip ]


Tip: Keuzelijst zit goed verstopt.

Marcel Kreijne - 17 Nov 2003

Ik wil een keuzelijst maken in een cel van mijn excel bestand. Ik heb al veel geprobeerd en gezocht, maar ik kan niet vinden hoe ik dit kan doen.
[ Volledige tip ]


Tip: Reeksnaam maken op werkblad niveau

Marcel Kreijne - 14 Nov 2003

Het gebruik van reeksnamen is bij gevorderde Excel gebruikers wel bekend. De normale reeksnamen zijn op werkboek niveau: op welk werkblad er ook verwezen wordt naar de reeksnaam, er wordt altijd verwezen naar dezelfde reeks cellen. Reeksnamen op werkblad niveau zijn veel minder bekend. Wat kunt u er mee en hoe maakt u ze aan?
[ Volledige tip ]


Tip: Vullen met nullen

Marcel Kreijne - 12 Nov 2003

Ik heb twee kolommen die gedeeltelijk gevuld zijn met getallen, maar waar ook veel lege cellen tussen zitten. Ik wil deze lege cellen graag vullen met nullen, maar het is te veel werk om dat met de hand te doen... Er moet een handigere manier zijn, toch?
[ Volledige tip ]


Tip: Beveiliging opheffen.

Marcel Kreijne - 12 Nov 2003

Op enkele mappen in Excel heb ik ooit een wachtwoord geplaatst. Die wil ik opheffen. De help-functie geeft aan: ga naar het bewuste werkblad, klik op Extra, dan Beveiliging en vervolgens op Beveiliging Opheffen. Na Extra en Beveiliging kan ik de keuze maken uit Blad Beveiligen, Werkmap Beveiligen en Werkmap Beveiligen en Delen. Nergens kom ik iets tegen over 'opheffen'. Weet u hoe ik nu de wachtwoorden moet opheffen?
[ Volledige tip ]


Tip: Macro activatie afdwingen

Marcel Kreijne - 10 Nov 2003

Volgens Microsoft is het niet mogelijk om vanuit een Excel bestand de activering van macro's af te dwingen. Toch wil ik voorkomen dat mijn bestand gebruikt wordt terwijl de macro's uitgeschakeld zijn. Is er een andere manier om dit effect te bereiken?
[ Volledige tip ]


Contactgegevens:
Balans 2
3823 GD AMERSFOORT
Tel. 06-28121462
Fax: 0842-204462
info@quandan.nl

Tip Top 5

Vervolgkeuzelijst bij gegevensvalidatie in formulier
Voorwaardelijk verbergen van rijen en kolommen
Dynamische navigatie met keuzelijst
Lijst van bestandsnamen en hyperlinks maken
Eenvoudige navigatie met keuzelijst